Οι Δραστηριότητές μας

     Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε.Γαλουζίδου στην προσπάθεια μας να κάνουμε το Σχολείο μας όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό προσφέρουμε ποικίλες εκπολιτιστικές δραστηριότητες.

       Θεατρικά έργα, εκδρομές, απογεύματα κινηματογράφου, χορωδία, επιμορφωτικά σεμινάρια είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που μας φέρνουν κοντά με τους σπουδαστές μας, εμπλουτίζοντας τον χρόνο τους με δημιουργικό τρόπο.

          Με αυτό το τρόπο οι σπουδαστές μας απολαμβάνουν ένα μοναδικό σύστημα εκπαίδευσης με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που στηρίζονται στο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, στα ολιγομελή τμήματα και στην υψηλή ποιότητα των καθηγητών οι οποίοι είναι όλοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων.

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.