Ειδικά Τμήματα

Στα Κέντρα Ξένων Γλώσσών Ε. Γαλουζίδου λειτουργούν τα εξής ειδικά τμήματα:

 

  • Ταχύρρυθμα τμήματα για φοιτητές και ενήλικες για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας

  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS, TOEIC, TOEFL

  • Ιδιαίτερα μαθήματα

  • Ταχύρρυθμα τμήματα για επιμελείς μαθητές - δύο τάξεις σε ένα ακαδημαϊκό έτος

  • Προετοιμασία για τα ειδικά ξενόγλωσσα μαθήματα στις Πανελλήνιες εξετάσεις

  • Θερινά εντατικά τμήματα (μία τάξη σε δύο μήνες)

  • Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης