Ειδικά Τμήματα

Στα Κέντρα Ξένων Γλώσσών Ε. Γαλουζίδου λειτουργούν τα εξής ειδικά τμήματα:

 

  • Ταχύρρυθμα τμήματα για φοιτητές και ενήλικες για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας

  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS, TOEIC, TOEFL

  • Ιδιαίτερα μαθήματα

  • Ταχύρρυθμα τμήματα για επιμελείς μαθητές - δύο τάξεις σε ένα ακαδημαϊκό έτος

  • Προετοιμασία για τα ειδικά ξενόγλωσσα μαθήματα στις Πανελλήνιες εξετάσεις

  • Θερινά εντατικά τμήματα (μία τάξη σε δύο μήνες)

  • Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης

 

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.