Επικοινωνία

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

Ελευθερίου Βενιζέλου 18,

Νέα Σμύρνη, 17121,

Αθήνα, Αττική,

Ελλάδα

Tel: 210- 9355117, 210- 9312920

 

Κινηθείτε με Μ.Μ.Μ.

Ελευθερίου Βενιζέλου 124,
Ν. Σμύρνη, 17122, 
Αθήνα, Αττική,
Ελλάδα
Tel: 210- 9347365, Fax: 210-9347327

 

Κινηθείτε με Μ.Μ.Μ.

Αρτάκης 87,
Άνω Ν. Σμύρνη , 17124, 
Αθήνα, Αττική,
Ελλάδα
Tel: 210- 9323504, 210- 9313522

 

Κινηθείτε με Μ.Μ.Μ.

© 2019 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.