Επιμορφωτικά Σεμινάρια |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

      Ένας από τους κύριους στόχους των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε.Γαλουζίδου είναι η συνεχής επιμόρφωση των σπουδαστών, των γονέων αλλά και των δασκάλων μας.

 Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σεμινάρια και ομιλίες με ποικίλα θέματα. Ενδεικτικά θέματα σεμιναρίων που διοργανώνονται στα Κέντρα μας είναι η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής, η σωστή μελέτη στο σπίτι, η σωστή διατροφή κ.α.