Επιμορφωτικά Σεμινάρια

      Ένας από τους κύριους στόχους των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε.Γαλουζίδου είναι η συνεχής επιμόρφωση των σπουδαστών, των γονέων αλλά και των δασκάλων μας.

 Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σεμινάρια και ομιλίες με ποικίλα θέματα. Ενδεικτικά θέματα σεμιναρίων που διοργανώνονται στα Κέντρα μας είναι η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής, η σωστή μελέτη στο σπίτι, η σωστή διατροφή κ.α.

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.