Επιτυχόντες Αγγλικών

   Κάθε χρόνο πάνω από το 90% των τελειόφοιτων σπουδαστών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το επιθυμητό πτυχίο !!!

Χρονιά
Επιτυχόντες στα Αγγλικά |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα