Κινηματογράφος

      Στο Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου διοργανώνουμε κινηματογραφικά απογεύματα.

  Μέσω της προβολής ξενόγλωσσων ταινιών, οι μαθητές μας έρχονται με ευχάριστο τρόπο σε επαφή με άλλες γλώσσες και γνωρίζουν ξένους πολιτισμούς. Στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν και να αναλύσουν την ταινία χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα με τους καθηγητές τους.

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.