Οι Επιτυχόντες μας

   Κάθε χρόνο πάνω από το 90% των τελειόφοιτων σπουδαστών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με το επιθυμητό πτυχίο !!!

Γλώσσα

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.