Οι Γλώσσες μας

Οι γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο μας είναι οι εξής:

 

 •  Αγγλικά

 •  Γαλλικά

 •  Γερμανικά

 •  Ισπανικά

 •  Ιταλικά

 •  Ελληνικά ως ξένη γλώσσα

     Το πρόγραμμα σπουδών μας ως προς την εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση των ξένων γλωσσών, ακολουθεί πιστά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages).

 

 

 

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ;

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο περιγράφει ποιες ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

 

Η ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλωσσική εκμάθηση σε όλα τα επίπεδα έχει στόχο:

 • Να αποτελέσει μία στέρεα βάση για την αμοιβαία αναγνώριση της γλωσσομάθειας

 • Να καθορίσει αντικειμενικά κριτήρια για την περιγραφή της γλωσσικής επάρκειας και συνεπώς να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων γλωσσομάθειας που απονέμονται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Έτσι, ενισχύεται η κινητικότητα στην Ευρώπη.

 • Να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών της Ευρώπης.

 • Να βοηθήσει τους διδάσκοντες, τους συντάκτες προγραμμάτων σπουδών, τις εξεταστικές αρχές και τους υπεύθυνους εκπαίδευσης να προσδιορίσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους.

 • Να καθορίσει επίπεδα γωσσομάθειας βάσει των οποίων οι μαθητές να μετρούν την πρόοδο τους.

Πηγή: http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf