Οι Καθηγητές μας

      Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχία των κέντρων μας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών τα 40 χρόνια αυτά λειτουργίας μας είναι οι καθηγητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών .

         Η σωστή και αποτελεσματική εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας βασίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στον καθηγητή που τη διδάσκει. Για αυτό το λόγο είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των συνεργατών μας.

        Οι καθηγητές μας είναι άριστοι γνώστες της γλώσσας που διδάσκουν και είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου των αντίστοιχων φιλολογιών. Πέρα από τα τυπικά προσόντα που έχουν οι καθηγητές μας, υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν: διδακτική εμπειρία,  μεταδοτικότητα, υπομονή,  ευγένεια, μεθοδικότητα και κυρίως, ενδιαφέρον και αγάπη για το μαθητή και την πορεία του. Ακόμα, πιστεύουμε στη συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών μας και γι’ αυτό ενθαρρύνουμε και εξασφαλίζουμε την παρακολούθηση σεμιναρίων και τη μεταξύ τους συνεργασία.  

         Ο κάθε καθηγητής βάζει τη δική του σφραγίδα στο μάθημα, αλλά πάντα στο πλαίσιο που ορίζει το κέντρο μας με τακτικές συναντήσεις ,  παρακολούθηση και συνεχή αξιολόγηση του έργου τους, προκειμένου να διασφαλίζονται τα κριτήρια μας. 

Οι Καθηγητές μας |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα