Πτυχία

ΑΓΓΛΙΚΑ

Προκαταρκτικά τμήματα (a, b junior)

Α, Β, C, D senior, Β1, Β2, C1, C2

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις:

 • Europalso

 • Cambridge

 •  Michigan

 •  ESB,

 • κρατικό

 • IELTS,

 • TOEIC,

 • TOEFL

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

A1, A2, B1, B2

 

Προετοιμασία για εξετάσεις:

 •  Goethe

 •  ÖSD

 •  κρατικό

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

A1, A2, B1, B2

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις:

 • DELF

 • DALF

 •  Sorbonne

 •  κρατικό

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ

Προετοιμασία για τις εξετάσεις:

 • INTERMEDIO

 •  MEDIO

 •  SUPERIORE

 •  CELI 1, 2, 3, 4, 5

 •  κρατικό

 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Προετοιμασία για τις εξετάσεις:

 • INICIAL

 • BASICO,

 • SUPERIOR

 • κρατικό

 

 

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.