Τα Μαθήματά μας

            Στην προσπάθεια μας να κάνουμε το Σχολείο μας όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό στο έργο που προσφέρει:

  • εφαρμόζουμε τα πιο εξελιγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα

  • περιβάλλουμε τον κάθε μαθητή με προσωπική φροντίδα

  • δίνουμε στους επιμελείς μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους συντομότερα

  • προσφέρουμε ποικίλες εκπολιτιστικές δραστηριότητες (θεατρικά έργα, εκδρομές, κλπ.)

 

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.