Η Τεχνολογια στην Εκπαίδευση

      Οι νέες τεχνολογίες και οι υπολογιστές δε μπορούν να αντικαταστήσουν το δάσκαλο μέσα σε μια τάξη. Η προσαρμογή όμως των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου, ο οποίος με τη σωστή χρήση τους επιτυγχάνει να κάνει τη διαδικασία του μαθήματος πιο αποτελεσματική, δημιουργική και εμπλουτισμένη με πληροφορία και γνώση.

           Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου, στα 35 χρόνια πορείας μας, επενδύουμε συνεχώς στην υλικοτεχνική υποδομή μας, ενημερωνόμαστε για τις νέες τάσεις της τεχνολογίας στη χρήση τους διδασκαλία και ανανεώνουμε συνεχώς τον εξοπλισμό μας ώστε να είμαστε πάντα προσαρμοσμένοι στις νέες απαιτήσεις.

     Από το ραδιοκασετοφωνο και τη βιντεοτηλεόραση της προηγούμενης δεκαετίας έχουμε περάσει στα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Συγκεκριμένα όλες οι αίθουσες των τριων Κέντρων μας στη Νέα Σμύρνη, εκτός από τον κλασσικό πίνακα, είναι εξοπλισμένες με κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικόηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόσβαση στο Internet,  προτζέκτορες και διαδραστικούς πίνακες

      Επιπλέον γίνεται χρήση των νέων τάσεων των τεχνολογιών διαδικτύου στη διδασκαλία όπως είναι τα Wikis, οι συνεδρίες μέσω Skype με άλλους σπουδαστές κ.α. 
    Φαίνεται πως οι επιστήμονες μας επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις για το μέλλον ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου είναι εδώ για να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν κάθε νέα τάση που θα μπορούσε να οδηγήσει τη διδασκαλία ένα βήμα πιο ψηλά.

Η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση |  Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου | Νέα Σμύρνη | Αθήνα