Ειδικές Τιμές για Φοιτητές και Ενήλικες!!!

 • 39 χρόνια επιτυχίες
 • Έμπειροι καθηγητές - Εξεταστές στις εξετάσεις
  των πανεπιστημίων Cambridge, Michigan, ESB
 • Εγγυημένη επιτυχία
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις – διαδραστικοί πίνακες
  με πρόσβαση σε υλικό στο
  Internet
Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται:
 • Ενισχυτική διδασκαλία
 • Επιπλέον ώρες για εξάσκηση στα προφορικά
 • Mock Exams
 • Επανάληψη τάξης εάν χρειαστεί

Proficiency σε 8 Μήνες !!! 
Εγγυημένη Επιτυχία...