Η Χορωδία μας

       Στην αίθουσα εκδηλώσεων των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε.Γαλουζίδου, που στεγάζεται στο κτίριο της Ε.Βενιζέλου 18 στη Ν.Σμύρνη, λειτουργεί ξενόγλωσση χορωδία υπό τη μουσική επιμέλεια της εξαιρετικής μουσικού κυρίας Αλεξάνδρας  Μητσοπούλου.

      Η χορωδία πέρα από μια ευχάριστη δραστηριότητα είναι ένα μέσο φωνητικής και μουσικής καλλιέργειας καθώς και γνωριμίας με τους μουσικούς πολιτισμούς από διάφορα μέρη. Έχει ως στόχο να αναπτυχθεί η αισθητική καλλιέργεια, το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και η εξάσκηση των φωνητικών και μουσικών δεξιοτήτων τους, η μουσική έκφραση και η δημιουργικότητα.