Η Χορωδία μας

       Στην αίθουσα εκδηλώσεων των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ε.Γαλουζίδου, που στεγάζεται στο κτίριο της Ε.Βενιζέλου 18 στη Ν.Σμύρνη, λειτουργεί ξενόγλωσση χορωδία υπό τη μουσική επιμέλεια της εξαιρετικής μουσικού κυρίας Αλεξάνδρας  Μητσοπούλου.

      Η χορωδία πέρα από μια ευχάριστη δραστηριότητα είναι ένα μέσο φωνητικής και μουσικής καλλιέργειας καθώς και γνωριμίας με τους μουσικούς πολιτισμούς από διάφορα μέρη. Έχει ως στόχο να αναπτυχθεί η αισθητική καλλιέργεια, το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και η εξάσκηση των φωνητικών και μουσικών δεξιοτήτων τους, η μουσική έκφραση και η δημιουργικότητα.

© 2020 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ε. Γαλουζίδου All rights reserved.

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. Continue browsing if you are ok with this, or learn more about cookies.